index

Witaj na stronie Bio-Ksel

 

 

Bio-Ksel od 2000 r. należy do grupy największych producentów aparatury do diagnostyki in vitro działających na terenie naszego kraju.
Jest firmą polską, rozwijącą się bardzo dynamicznie
w oparciu o własne rozwiązania konstrukcyjne
i technologiczne.

Koagulometry Bio-Ksel

 

Wszystkie aparaty spełniają wymagania określone
w Ustawie o Wyrobach Medycznych i są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Наші сертифікати

Our publications.

Our publications